HMB PRAVIDLA PRO TURNAJOVÉ KATEGORIE

1. Obecná ustanovení

1.1. Turnajová kategorie je reprezentována souboji, ve kterých rozhoduje počet silných (čistých) zásahů udělených do zásahových zón protivníka útočnými partiemi zbraní.
a) Důležité! Mezi zásahové zóny nepatří otevřený obličej, slabiny, chodidla, zadní strana krku a zadní strana kolen.

1.2. V turnajových kategoriích nejsou žádná váhová rozdělení.
1.3. Soubor rozhodčích zahrnuje rytíře-maršálka (hlavní rozhodčí), polní maršálky (rozhodčí), a sekretáře.
a) Důležité! V případě jakékoli neshody má rozhodující hlas rytíř-maršálek.

1.4. Boje turnajové kategorie probíhají v pevných šraňkách od 15 do 40 m délky, od 7 do 20 m šířky. Výška zábran je od 0.9 do 1.2 m.
1.5. Souboj se skládá ze tří kol, v každém jsou použity jiné zbraně.
– 1. kolo – „Dlouhý meč“. Délka kola je 1,5 min. Vítězem je ten, kdo svému soupeři uštědří více řádných (dostatečně silných a čistých – pozn. překl.) zásahů během kola.
– 2. kolo – „Meč – pukléř“. Skládá se ze třech střetů, kdy každý střet trvá dokud jeden z bojovníků neutrží tři řádné zásahy. Vítězem kola je ten, kdo vyhraje více střetů.
– 3. kolo – „Meč – štít“- Délka kola je 1,5 min. Vítězem kola je ten, kdo během něj uštědřil soupeři více řádných zásahů.

1.6. Za každý řádný úder do soupeřovy zásahové zóny je bojovník, který jej uštědřil, oceněn jedním bodem.
1.7. Zásah je počítán pokud byl úmyslný, čistý a nebyl blokován soupeřovou obrannou akcí štítem nebo mečem.
1.8. Zásahy jsou počítány během kola. Bojovník, který má více bodů, nebo, v souladu s podmínkami boje v druhém kole, dosáhne určitého množství bodů první, je vítězem kola.
1.9. Bojovník, který vyhraje 2 nebo 2 kola vyhrává souboj. Pokud je skóre kola nerozhodné, sporné kolo pokračuje, dokud jeden z bojovníků nezíská 3 body.
1.10. „Technické vítězství“ při skóre 3-0 je oceněno jednomu z bojujících v následujících případech:
1.10.1. Pokud protivník odmítne bojovat před začátkem duelu, nedostaví se do šraňek včas na zavolání rytíře-maršálka nebo nezvládne připravit svou výstroj v čase určeném rytířem-maršálkem.
Nedostavení se k souboji vede k varování (první Žlutá karta). Pokud je bojovník odstraněn z další účasti v soubojích (z důvodů zranění nebo diskvalifikace), je „technické vítězství“ také uděleno jeho soupeři.
1.10.2. Pokud soupeř nemůže pokračovat v boji z důvodu „náhodného zranění“.
a) Důležité! Pokud bojovník nemůže pokračovat v duelu z důvodu zranění způsobeném soupeřovým porušením pravidel, soupeř dostane dvojité varování (dvě Žluté karty) a je odstraněn z účasti v souboji. „Technické vítězství“ je uděleno zraněnému bojovníkovi.
1.10.3. Pokud soupeř dostane během boje dvě varování (dvě Žluté karty).
1.10.4. V případě, že se oběví faktory, které podle rytíře-maršálka způsobí překážky v pokračování souboje, jmenovitě rozbití zbraně nebo zbroje (zahrnuje štít nebo meč), pokud to nemůže být opraveno nebo vyměněno v přiděleném čase (ne více než 1 minuta).

2. AUTENTICKÉ VYBAVENÍ

2.1. Charakteristika zbraní pro turnajovou kategorii:
2.1.1. Dlouhý meč
– délka čepele(od záštity po hrot) – od 80 do 100cm
– délka jílce (zahrnuje záštitu a hlavici) – od 20 do 35 cm
– váha od 1500g do 2300g
– průměr zaoblení hrotu zhruba 10 mm (musí se shodovat s minci 20 mm v průměru).
2.1.2. Meč a štít
– délka čepele (od záštity po hrot) – od 60 do 80 cm
– délka jílce (zahrnuje záštitu a hlavici) – od 12 do 20 cm
– váha od 1300g do 1600g
– průměr zaoblení hrotu zhruba 10 mm (musí se shodovat s minci 20 mm v průměru).
– ostří čepele není tenčí než 2mm a je zaoblené
– maximální rozměr štítu je do 75 cm.
2.1.3. Meč a pukléř:
– délka čepele (od záštity po hrot) – od 60 do 80 cm
– délka jílce (zahrnuje záštitu a hlavici) – od 12 do 20 cm
– váha od 1300g do 1600g
– průměr zaoblení hrotu zhruba 10 mm (musí se shodovat s minci 20 mm v průměru).
– ostří čepele není tenčí než 2mm a je zaoblené
– maximální rozměr pukléře je 35cm.

3. POVOLENÉ BOJOVÉ TECHNIKY

3.1. Meč – Štít a Meč – Pukléř
– sečné útoky do protivníkovy zásahové zóny uštědřené ostřím zbraně.
– blokování soupeřova útoku štítem nebo čepelí
– tlačení nebo strkání do soupeře štítem nebo ramenem
– údery plochou štítu
– odstrčení čepele, štítu, nebo protivníkových paží a rukou plochou nebo hranou štítu
– zahákování soupeřova štítu vlastním štítem
– odstrčení hranou štítu namířenou na obrněnou ruku nebo tělo (v prostoru mezi pasem a krkem soupeře)
– překrývání soupeřova štítu vlastním štítem
3.2. Dlouhý meč
– sečné útoky do protivníkovy zásahové zóny uštědřené ostřím zbraně
– blokování soupeřova útoku čepelí své zbraně
– tlačení nebo strkání soupeře vlastní čepelí nebo pažemi
– odstrčení protivníkových paží vlastními pažemi

4. ZAKÁZANÉ BOJOVÉ TECHNIKY

4.1. Meč – Štít a Meč – Pukléř
– bodání čepelí zbraně (jakékoli body)
– útoky mířené na soupeřovu nezásahovou zónu
– útoky mířené na spadlého protivníka nebo na vstávajícího protivníka
– útoky mířené na protivníka, který přišel o své zbraně
– údery hranou štítu pod pás, do protivníkovy hlavy a krku
– útoky hlavou
– kopání nohou nebo kolenem do soupeře
– kopy patou, zápasové povaly a klinče
– údery pěstí a loktem
– útoky vedené záštitou nebo hlavicí zbraně
– držení protivníkova těla, hlavy nebo končetin za použití rukou nebo štítu, uchopování jeho výstroje (včetně meče a štítu) svýma rukama
4.2. Dlouhý meč
– bodání čepelí zbraně (jakékoli body)
– útoky mířené na soupeřovu nezásahovou zónu
– útoky mířené na soupeřovu nezásahovou zónu
– útoky mířené na spadlého protivníka nebo na vstávajícího protivníka
– útoky mířené na protivníka, který přišel o své zbraně
– údery hranou štítu pod pás, do protivníkovy hlavy a krku
– útoky hlavou
– kopání nohou nebo kolenem do soupeře
– kopy patou, zápasové povaly a klinče
– údery pěstí a loktem
– útoky vedené záštitou nebo hlavicí zbraně
– držení protivníkova těla, hlavy nebo končetin za použití rukou nebo štítu, uchopování jeho výstroje (včetně čepele meče) svýma rukama

5. ŘÍZENÍ A KONTROLA BOJŮ

Řízení a kontrola bitev je prováděna pomocí následujících penalizací, závisejících na situaci v kolbišti, akcích bojovníků a rozhodnutích referentů.
5.1. Pokárání je sankce pro bojovníka během jednoho boje pokud:
5.1.1. Spadne na zem díky aktivním útočným akcím protivníka, pokud ty korespondují s pravidly.
5.1.2. Jakákoli část ochranné výstroje se rozbije nebo přestane řádně fungovat, což, podle názoru rytíře-maršálka nedovoluje bojovníkovi pokračovat v boji. Pokud je poškození možno opravit v čase daném rytířem-maršálke, boj může pokračovat.
a) Důležité! Pokud je zničena bojovníkova zbraň (meč, štít atd.), sankce nebude uložena.

5.1.3. Bojovník ztratí během boje zbraň
5.1.4. Bojovník je v boji pasivní
a) Důležité! Za pasivitu je považováno neprovedení žádné aktivní akce proti svému protivníkovi po delší dobu (ne méně než 30 sekund)

5.1.5. Vyběhnutí nebo vypadnutí z prostoru vymezeného šraňkami
a) Důležité! Uplatňování sankce po pokárání jednoho z bojujících je doprovázeno odměnou 3 dodatečných bodů jeho soupeři.
b) Důležité! Bojovník, který dostane tři pokárání během boje prohraje automaticky. Jeho protivník je oceněn „čistým vítězstvím“.
c) Důležité! Sankce po pokárání se nezapisují do záznamu turnaje nebo do osobních karet bojovníků.

5.2. Varování (Žlutá karta) je sankce uložena bojovníkovi za porušení pravidel, zapisuje se do záznamu soutěže a ovlivňuje hodnocení bojovníka a jeho týmu. Bojovník může dostat maximálně dvě žluté karty během celé události.
Varování (Žlutá karta) je udělena v těchto případech:
5.2.1. Za používání jakýchkoli zakázaných technik stanovených v Kapitole 4 „Zakázané bojové techniky“.
5.2.2. Za používání jakýchkoli akcí neuvedených v Kapitole 3 „Povolené bojové techniky“.
5.2.3. Pro nesportovní chování, hrubiánství, nadávky, křičení na rozhodčí, soupeře a diváky.
5.2.4. Za započetí boje před pokynem „To the fight!“ (Do boje! – pozn. překladatele)
5.2.5. Za pokračování v útoku po pokynu „Stop the fight!“ (Zastavit boj! – pozn. překladatele)
5.2.6. Za ignorování rozkazů rytíře-maršálka.
a) Důležité! Pro všechna porušení pravidel zmíněných výše může bojovník dostat jednu nebo dvě žluté karty na jednou, v závislosti na závažnosti přestupku dle názoru rytíře-maršálka.

5.3. Diskvalifikace (Červená karta) je sankce uložena bojovníkovi za hrubé nebo systematické (druhá Žlutá karta) porušení pravidel. Zapisuje se do záznamu soutěže. Sankce znamená vyloučení bojovníka z další účasti v soutěži a jeho náhradu náhradním bojovníkem týmu. POUZE rytíř-maršálek turnaje má právo diskvalifikovat bojovníky.
Důvody k diskvalifikaci:
5.3.1. Systematické porušování pravidel, kdy bojovník dostane během události dvě žluté karty.
5.3.2. Zranění protivníka za použití zakázaných bojových technik.
5.3.3. Hrubé a systematické nesouhlasení s rozhodčími, bezdůvodné odvolávání proti jejich rozhodnutím, urážením protivníků nebo neuctivé chování vůči nim, nebo dalším účastníkům soutěže.
a) Důležité! Každá červená karta uložená bojovníkovi se automaticky stává týmovou červenou kartou.