Tábor

tabor_webCelkovou myšlenkou je, aby, při pohledu z hlediště směrem do tábora, byly vidět jen dobové stany, tedy žádné stany moderní či auta. Dále pak chceme divákovi zprostředkovat jakousi „naučnou stezku“ skrze tábor okolo vybraných ležení, kde budou účinkující předvádět dobové vojenské táboření. Cílem je, abychom poskytli na jedné straně účastníkům možnost se realizovat, na druhé straně nemuseli nikoho k ničemu nutit, prostě aby si každý našel své místo. Proto je tábor rozdělen na „Zóny“.

Zóna 1 – zde táboří předem domluvené větší celky předvádějící po dobu kdy jsou v areálu diváci, dobové ležení vojska a zde po celou dobu nesmí být vidět nic moderního. A to ani při strojení bojovníků do bitvy. Samozřejmě si uvědomujeme jak je to obtížné rekonstruovat, takže obsahuje hlavně ty, co mají patřičné vybavení a snahu tuto hru hrát. Tyto tábory budou rozmístěny podél hlavní komunikace v táboře, aby byly pro diváky dobře přístupné. Do těchto táborů se lze dostat jen jako součást většího celku (opravdu nemůžeme komunikovat každého jednotlivce), po schválení odpovědným velitelem konkrétního tábora.

Zóna 1,5 – zde táboří spolky které mají potenciál na Zonu 1 a pořadatelé si je chtějí ozkoušet. Platí zde podobná pravidla jako v jedničce, s tím že se je zde trochu více tolerance, aby si to mohli adepti vyzkoušet beze stresu. Při zájmu o umístění kontaktujte pořadatele.

Zóna 2 – zde táboří ti, kdož mají na pohled dobové stany, ale neodpustí si luxus moderních každodenních předmětů a nechce se jim hrát nějaké hry. Takže je samozřejmě nechceme k ničemu nutit, budou umístěni tam, kde jako kulisa jejich vybavení poslouží dobře, tedy v pozadí mimo cesty, kterými  se diváci budou ubírat po „naučné stezce“. Zde může tábořit každý, kdo má na pohled historický stan, (pokud si nejste jisti, je ideální nechat si předem schválit fotografii). Při nedodržení tohoto pravidla, bude účastník pořadatelem z tohoto tábora vyloučen a přestěhován, bez ohledu na to, že už má vše postaveno.

Zóna 3 – zde táboří ti jejichž vybavení postačí do boje, ale buď nemají, nebo nechtějí tábořit v historických stanech, a ti budou umístěni v oblastech kam není z hlediště vidět. Samozřejmě sem, mimo moderních stanů, patří i vojenské stany, či plastové altánky apod. Ovšem i zde mohou být historické stany, zvláště ze skupin co mají stany různé kvality a chtějí tábořit pohromadě. Zde nebudeme nijak zásadně organizovat rozložení, ale budeme řešit přítomnost aut a plýtvání místem.

Mapka tábora: mapka zde. Přesnost rozmístění zon na mapě je omezena její kvalitou, dbejte značení na místě a pokynů organizátora.

Apelujeme na vzájemnou slušnost lidí z jedné komunity, doufáme,  že máte stejně jako my společný zájem, aby byla akce stále lepší, tak si prosím vycházejte vstříc. Tedy dovezte si autem věci, vyložte a auto přeparkujte, bude zajištěn dostatek parkovacích míst. Je důrazně zakázáno kácet v lese stromy a chodit tam na WC – je to jeden z důvodů proč by obec radši akci zrušila, tedy prosíme dodržujte. Jsou přítomny toalety i dřevo.

Kontaktní osoby:

Blackie, Kolečko