I letos je registrace povinná, bez ní není možné se akce zúčastnit. Registrační poplatek je nastaven na 100,- Kč na osobu starší 15 let (jednorázová platba), pro lidi tábořící v I. zóně, na které jsou kladeny zvýšené nároky, je poplatek zkrácen na 50,- Kč.

  1. -------- Přihláška na Bitvu Libušín 2019 --------
  2. (nutné pole)
  3. (prosíme vyplňte správnou adresu)
  4. (nutné pole)
  5. Zařazení do šiku podléhá schválení velitele.
  6. Stačí přibližně - počty pište vždy číslem!
  7. Po schválení vaší přihlášky vás požádáme o jmenný seznam účastníků.
  8. Popis zón zde: http://libusin.org/CS/pro-ucastniky/tabor/
>>> Prohlášení účastníka akce <<<
  1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře ( přihlášky ) souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou použity pouze za účelem registrace a nebude s nimi dále pracováno.