Časový harmonogram:

Letošní ročník se bude odehrávat následovně:
22. 4. – 26. 4. založení tábořiště, táboření organizátorů a dobrovolníků, příprava kulis.
27. 4. – 28. 4. příjezd a táboření účinkujících
28.4. 16:00 porada velitelů, 20:00 koncert v hospodě
29. 4. historická bitva s doprovodným programem
30. 4. úklid prostoru, odjezd všech účinkujících

Akce je pro účinkující oficiálně otevřena od čtvrtečního rána do nedělního večera. Pokud chcete na místě tábořit dříve, kontaktujte nás prosím, abychom se domluvili předem.
Jakékoliv táboření mimo tento vytyčený čas je nutné domluvit s obcí. Případní černí squateři se mohou setkat s nepřijemnostmi.

Samotná sobota bude pro účinkující rozplánována takto:
9:00 nácvik, kontrola tormentací a nátahové síly
12:00 začátek šermířského turnaje
12:00 turnaj v soule
14:00 první bitva
15:00 dětská bitva
15:45 nástup do výchozích pozic
16:00 defilé jednotek
16:15 začátek hlavní bitvy
17:00 volné boje
18:00 uzavření areálu pro diváky, postupné vyklízení veřejnosti
19:00 večerníček pro děti účinkujících
20:00 Začátek večerního koncertu v hospodě

 

Neděle 30. 4.
10:00 12:00 Bitevní pole vyhrazeno pro volné boje a secvičné, k dispozici sanita
úklid tábořiště a odjezd