bitvawebLetošní ročník se uskuteční 25.4. – 28.4.2019

Nezapoměňte si prosím prostudovat Časový plán celé akce, Výstrojní podmínky a Bitevní a táborový řád. Pokud chcete přijet, vyplňte prosím Přihlášku.  Informace zde budou postupně přibývat, proto se nezapomeňte občas vrátit!

Pokud plánujete prodávat své zboží (i v táboře!), prostudujte si prosím stránku pro trhovce a přihlaště se předem.

Chceme, abyste si akci opět užili (pokud možno ještě více než poslední rok), a aby odcházeli spokojení diváci. Naší snahou bude poskytnout vám opět kvalitní zázemí a zajímavý program. Na oplátku žádáme o respektování pravidel, obecnou slušnost a snahu o pobavení diváka.

Co to znamená – poskytneme pro tábor seno/slámu na spaní, a dost pytlů na odpadky i místo, kam je dávat. Na oplátku budeme vyžadovat dodržení základních pravidel:
• les je nedotknutelný (dřevo bude v určeném množství k dispozici pro všechny registrované, pokud topíte jako o život, dopořučujeme doplnit vlastními zásobami.)
• respektujeme vytyčené tábořiště, nejdeme za jeho hranice
• udržujeme pořádek
• na záchod chodíme do kadibudek, pokud čůráte v lese, bez pohazování toaletního papíru
• parkujeme jako lidi, je zákaz parkování podél příjezdových cest
• v obci se chováme slušně